Què és l'ètica aplicada?

Què és l'ètica aplicada?

 • Author: Marzano, Michaela
 • Publisher: Proteus
 • Serie: Saber
 • ISBN: 9788493699994
 • eISBN Pdf: 9788415549093
 • Place of publication:  Barcelona , Spain
 • Year of publication: 2009
 • Pages: 180

La ética es útil cuando se acerca a la realidad, cuando deviene instrumento para la toma de decisiones y puede aplicarse. La bioética, la ética medioambiental, la ética de la sexualidad son modalidades de éticas del siglo XXI que abordan problemas reales, inmediatos, y que están concebidas para orientarnos en la confusión del siglo XXI.
 

 • Cover
 • Title page
 • Copyright page
 • Índex
 • Introducció
 • Filosofia moral i qüestions pràctiques: apunts històrics
  • La recerca del bé i l'assoliment de la felicitat
  • Principi d'utilitat i de preocupació pràctica
  • La llibertat enfront els conformismes
  • Imperatiu categòric i deures cap a un mateix
 • Autonomia, cos i secret mèdic: l'aparició de la bioètica
  • Els quatre principis de la bioètica
  • Del model paternalista al model autonomista
  • Secret i veritat
  • L'estatus del cos humà
   • El dret a disposar del propi cos
  • La inseminació artificial amb donació d'esperma
   • El problema de l'esterilitat
   • IAD i paternitat
 • Fer viure i deixar morir: mort, suïcidi i eutanàsia
  • El suïcidi: subjecte de controvèrsies
   • El suïcidi a l'Antiguitat
   • La Il·lustració
   • El debat contemporani
  • L'eutenàsia a prova de la llei francesa
  • El "dret a morir"
   • La "Memòria dels amici curiae"
   • La posició del Tribunal Europeu dels Drets Humans
  • "Em vull morir"
   • El compromís solidari
 • Animals i natura: l'ètica mediambiental
  • Els significats del terme "natura"
  • La preservació de la biodiversitat
   • La Cimera de la Terra
   • Antropocentrisme i biocentrisme
   • La perspectiva ecocèntrica
  • La querella sobre els OGM
  • Existeixen diferències entre els animals humans i els animals no humans?
   • L'alliberament animal
   • Els drets dels animals
 • Drets humans i guerra justa: algunes de les apostes de l'ètica dintre de les relacions internacionals
  • Del "dret a la guerra" al "dret dintre de la guerra"
   • La teoria clàssica de la guerra justa
   • Els principis de la guerra justa
   • El "dret d'ingerència"
  • Els drets humans a prova de tortura
   • Els "combatents il·legals"
   • La justificació de la tortura
   • L'argument de la bomba retardada
 • Alliberament sexual, consentiment i consum: l'ètica envers l'evolució dels costums
  • Les paradoxes de la moral sexual contemporània
  • La retòrica del consentiment
   • L'exemple de la prostitució
  • La mercantilització del món
  • Necessitats i desigs
  • Pot algú alienar la seva pròpia llibertat?
 • Ètica i negocis: la responsabilitat social de les empreses
  • Una empresa amb "rostre humà"
  • La moralització de la feina
  • La Responsabilitat Social Corporativa
  • L'empresa com a institució total
  • Fets i malifetes
 • Bibliografia
  • De la mateixa autora

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

By subscribing, you accept our Privacy Policy