La Bíblia explicada als infants

La Bíblia explicada als infants

 • Author: Navarro Durán, Rosa; Rovira i Jarqué, Francesc (il.)
 • Publisher: Edebé (Ediciones Don Bosco)
 • Serie: Clàssics explicats als infants
 • ISBN: 9788468308630
 • eISBN Pdf: 9788468311883
 • eISBN Epub: 9788468311883
 • Place of publication:  Barcelona , Spain
 • Year of publication: 2012
 • Year of digital publication: 2013
 • Month: November
 • Pages: 186
 • Language: Catalan
LA BÍBLIA és el llibre dels llibres, són les Sagrades Escriptures, és un tresor que sobrepassa el seu extraordinari valor literari, d?una bellesa i una força innegables. Al llarg de breus capítols, els nens i nenes recorreran les històries que componen tant l?Antic Testament com el Nou Testament. Les expressives il?lustracions omplen d?emoció i tendresa els paisatges, i els permetran gaudir d?allò més amb aquesta lectura.
 • En l’Antic Testament
 • Déu va crear el món
 • L’home en el paradís
 • Caiguda en la temptació i expulsió del paradís
 • Caín i Abel
 • El diluvi i l’arca de Noè
 • La torre de Babel
 • Abraham a la terra de Canaan
 • El càstig de Sodoma i Gomorra
 • Isaac i Rebeca
 • Esaú i Jacob
 • El somni de Jacob
 • Jacob i Raquel
 • Jacob lluita amb Déu
 • Josep i els seus germans
 • Josep a Egipte
 • Els somnis del faraó
 • El retrobament de Josep amb els seus germans
 • Jacob a Egipte
 • Naixement de Moisès
 • Déu crida Moisès
 • Les plagues d’Egipte i el pas del mar Roig
 • El poble d’Israel al desert
 • Les Taules de la Llei
 • La terra de Canaan
 • Història de Rut
 • Samuel i Saül
 • David i Goliat
 • El rei Saül persegueix David
 • David puja al tron
 • El savi rei Salomó
 • Elies i la sequera a Israel
 • La vídua de Sarepta i el seu fill
 • El sacrifici a la muntanya del Carmel
 • Tobies i l’àngel
 • Les noces de Tobies
 • La curació de Tobit
 • El profeta Daniel
 • Susanna i els vells jutges
 • El profeta Jonàs
 • La profecia d’Isaïes
 • En el Nou Testament: L’Evangeli
 • L’àngel Gabriel anuncia bones notícies
 • Naixement de Jesús
 • Visita dels mags d’Orient
 • Fugida a Egipte
 • Jesús en el temple
 • Joan bateja Jesús
 • Jesús comença a predicar
 • Les noces de Canà
 • La curació d’un leprós i d’un paralític
 • El sermó de la muntanya
 • El criat del centurió i el fill de la vídua de Naïm
 • La pecadora perdonada
 • Jesús i la samaritana
 • Multiplicació dels pans
 • Jesús camina sobre les aigües
 • L’elecció de Pere
 • El més important en el regne del cel
 • Ensenyar amb paràboles: la del sembrador i la de la vinya
 • Paràbola del pare bo
 • El jove ric
 • Resurrecció de Llàtzer de Betània
 • La decisió
 • El cec Bartimeu
 • La paràbola dels talents
 • El judici final
 • El tribut al Cèsar i l’ofrena d’una vídua pobra
 • Entrada del Messies a Jerusalem
 • Preparació del sopar pasqual
 • Jesús renta els peus als deixebles
 • L’últim sopar
 • Anunci de les negacions de Pere
 • Pregària a la muntanya de les Oliveres
 • Detenen Jesús
 • Jesús davant del Sanedrí
 • Negacions de Pere
 • Mort de Judes
 • Jesús davant de Pilat i davant d’Herodes
 • Jesús, condemnat a mort
 • Crucifixió de Jesús
 • Mort de Jesús
 • Sepultura de Jesús
 • Resurrecció de Jesús

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

By subscribing, you accept our Privacy Policy