Descoñecidos

Descoñecidos

Premio Edebé de Literatura Xuvenil 2018

 • Author: Lozano Garbala, David
 • Publisher: Edebé (Ediciones Don Bosco)
 • Serie: Periscopio
 • ISBN: 9788483495452
 • eISBN Epub: 9788483495513
 • Place of publication:  Barcelona , Spain
 • Year of digital publication: 2018
 • Month: April
 • Pages: 220
 • Language: Gallego
Dúas vidas que se cruzan de madrugada a través das redes. Un rapaz e unha rapaza que se entregan a un xogo misterioso: compartir os seus soños, as súas ilusións e os seus temores, pero non a súa identidade. Axiña darán o seguinte paso: unha cita ás cegas. Con todo, atoparse cun descoñecido sempre encerra riscos: porque todos ocultamos segredos Un cadáver. O corpo dun rapaz, desfigurado pola violencia da caída. Unha vida moza arruinada para sempre, unha morte que suscita máis preguntas ca respostas. Dúas historias, a mesma noite e unha escura sospeita.
 • Capítulo un
 • Capítulo dous
 • Capítulo tres
 • Capítulo catro
 • Capítulo cinco
 • Capítulo seis
 • Capítulo sete
 • Capítulo oito
 • Capítulo nove
 • Capítulo dez
 • Capítulo once
 • Capítulo doce
 • Capítulo trece
 • Capítulo catorce
 • Capítulo quince
 • Capítulo dezaseis
 • Capítulo dezasete
 • Capítulo dezaoito
 • Capítulo dezanove
 • Capítulo vinte
 • Capítulo vinte e un
 • Epílogo

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

By subscribing, you accept our Privacy Policy