Conversaciones antropológicas

Conversaciones antropológicas

 • Author: Ferrero i Gandia, Raquel
 • Publisher: Publicaciones de la Universidad de Valencia (PUV)
 • Serie: Oberta
 • ISBN: 9788437088716
 • eISBN Pdf: 9788437088716
 • eISBN Epub: 9788437093109
 • Place of publication:  Valencia , Spain
 • Year of publication: 2013
 • Year of digital publication: 2014
 • Month: May
 • Pages: 188
 • Language: Spanish
L'antropologia s'ha caracteritzat per fer preguntes. Preguntes sobre la vida quotidiana de la gent. Preguntes sobre qüestions que ens afecten vivint en societat. En el Museu València d'Etnologia es van desenvolupar dos cicles de conferències sobre antropologia, amb voluntat d'entendre les dinàmiques que organitzen l'esdevenir i en un intent per reconèixer les aportacions de la disciplina i les virtuts de la mirada antropològica. Aquest llibre és el resultat d'aquelles trobades. El que ací es mostra són fragments de la quotidianitat. A partir d'aquest punt, l'aventura és de cadascun dels qui s'apropen als textos. Hi haurà qui es quede pels voltants de la seua casa, del seu espai; hi haurà qui ixca impulsat cap a altres mons i experiències, i hi haurà qui s'endinse en territoris encara no explorats
 • Title
 • copyright
 • ÍNDICE
 • PRESENTACIÓN
 • INTRODUCCIÓ
 • IDENTIDADES: UNA PERSPECTIVAANTROPOLóGICA
 • EL PARENTIULA FAMíLIA I LA INTERPRETACIó DE LES CULTURES
 • SíMBOLOS Y RITOS DE PASO
 • DE LA OBSERVACIóN PARTICIPANTE A LA PARTICIPACIóN AUTO-OBSERVANTE
 • NARRATIVES ORALS
 • MIGRACIONES Y GLOBALIZACIóN: LAS NUEVAS FRONTERAS
 • VERS UNA ANTROPOLOGIA DE L’ESPAI URBà
 • ANTROPOLOGIA DEL TREBALL I QüESTIONS LABORALS
 • IDENTIDAD Y MALTRATO MACHISTA
 • L’ANTROPOLOGIA DE LES POLíTIQUES PúBLIQUES
 • ANTROPOLOGíA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIóN SOCIAL
 • ANTROPOLOGIAANTROPóLOGOSOBJECTOS E MUSEUS
 • FAM I GUERRAA CATALUNYA: UNA EXPOSICIó

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

By subscribing, you accept our Privacy Policy