La estética musical de Hector Berlioz a través de sus textos

La estética musical de Hector Berlioz a través de sus textos

El compositor francés Hector Berlioz probablement desaprovaria la publicació d'un llibre que tractara sobre el seu propi sistema filosòfic, perquè ell mateix mai va mostrar cap interès per la filosofia. Berlioz va ser un home d'acció i el que ací presentem com a posicionaments estètics, per a ell no eren més que l'aplicació, a través del sentit comú i de la creença en la «música expressiva» com a art superior, d'una defensa radical de l'art vertader. Berlioz no solament és el millor escriptor d'entre els compositors de tota època, sinó que, a partir del present treball, pot ser considerat un filòsof posseïdor d'un pensament concret en estètica musical i absolutament digne de passar a formar part dels manuals d'aquesta disciplina, al costat de Rameau, Rousseau, Kant, Hegel o Wagner.
 • Cover
 • Title page
 • Copyright Page
 • Índice
 • Prólogo, de Pierre-René Serna
 • Introducción
 • I. INTRODUCCIÓN A LA ESTÉTICA MUSICAL BERLIOZIANA
  • La figura del filósofo músico
  • La vocación literaria del compositor romántico
  • La música programática: consecuencia de la vocación literaria del compositor
   • Antecedentes: Kant
   • La indiferencia berlioziana respecto a las corrientes filosóficas
   • Música expresiva: unión de las artes temporales, música y poesía
 • II. CRÍTICA DEL MATERIALISMO MUSICAL: LA DEGRADACIÓN DEL ARTE
  • El foco de degradación: Italia
  • El público: agente causante
  • La música como negocio: el motor de la degradación
 • III. LA CREACIÓN MUSICAL
  • La creación musical en el contexto romántico
  • La concepción berlioziana de creación musical
   • La orquesta sinfónica: el instrumento berlioziano
  • La expresividad como ideal del lenguaje musical
  • El procedimiento de la creación en Berlioz
 • IV. LA PERCEPCIÓN DEL ARTE MUSICAL
  • El pragmatismo: la superación de las teorizaciones de los filósofos
  • Valoración del efecto: el concepto de fluido musical
  • El valor de la interpretación en el efecto
  • Convivencia pitagórico-aristoxénica: el sensualismo racional musical. El efecto en función del conocimiento previo de la partitura
  • El proceso de audición musical: sensación-percepción-efecto
  • Elitismo perceptivo
  • Lo bello en música
  • Berlioz escritor: proyección literaria de su estética musical
 • V. LA FIDELIDAD A LA VOLUNTAD DEL COMPOSITOR
  • La tradición italiana
   • Notas de un diletante: Stendhal
   • Horribles mutilations qu’ils appellent corrections et per-fectionnements
  • Concesiones
  • El respeto fenomenológico a la obra
 • VI. CONSIDERACIONES SOBRE LA ACÚSTICA DE SALAS
  • Introducción
  • La influencia del lugar en el proceso de producción-recepción
   • En la creación
   • En la interpretación
   • En la percepción
  • Consideraciones variadas sobre acústica
   • Arquitectura gigantesca y estilo monumental (arquitectónico)
   • El unísono como recurso acústico: el principio de multiplicidad de sonidos
 • Postscriptum (a la manera de una coda beethoveniana)

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

By subscribing, you accept our Privacy Policy