Celebrar el mundo (2ª Ed.). Introducción al pensar nómada de George Santayana

Celebrar el mundo (2ª Ed.). Introducción al pensar nómada de George Santayana

Introducción al pensar nómada de George Santayana

En el terreny de la filosofia amb freqüència es troba a faltar una certa atenció a figures que proporcionen senyals d'identitat i constitueixen referents culturals notables. Eixe és el cas de George Santayana. Ara bé, també és cert que Santayana constitueix un cas peculiar. Sent el seu origen espanyol, la seua formació va tenir lloc a Estats Units, el seu idioma adoptat va ser l'anglès, i el seu itinerari va aconseguir la magnitud necessària per a poder ser qualificat com a cosmopolita. L'estudi de la seua obra ofereix un interès indubtable si se situa en el panorama general dels estudis filosòfics. A cavall entre dos segles -segona meitat del XIX i primera meitat del XX- i de dos mons - el nou i el vell-, Santayana esdevé un testimoni excepcional i un narrador privilegiat d'alguns dels esdeveniments socials i culturals que han jalonat l'esdevenir de la nostra història recent.
 • Cover
 • Title page
 • Copyright page
 • Índice
 • Prólogo
 • Introducción
 • Cuadro cronológico
 • Abreviaturas utilizadas de las obras de Santayana
 • Capítulo I. George Santayana: semblanza de su vida y de su obra
 • Capítulo II. Tentativas racionales: los avatares de la razón
 • Capítulo III. Incursiones epistemológicas: la crítica del conocimiento
 • Capítulo IV. Excursiones ontológicas: el mapa de la realidad
 • Capítulo V. El último puritano: una síntesis desde la sociología de la literatura
 • Conclusiones
 • Bibliografía

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

By subscribing, you accept our Privacy Policy