Cobijarse en la tierra y la montaña

Cobijarse en la tierra y la montaña

Memoria, trabajo y paisaje en la Sierra Calderona

En els últims anys, Serra ha viscut una autèntica transformació. Aquest estudi realitza una aproximació al municipi de Serra i als canvis més significatius que ha experimentat al llarg del segle XX. Es tracta d'un viatge ràpid per la seua geografia i història, amb l'objectiu de recuperar les formes de treball d'un altre temps. S'estudien els sistemes de treball abans del creixement econòmic de la dècada dels 60, que va trastocar els sistemes tradicionals d'explotació dels recursos. El volum pretén, a més recuperar les formes de treball i les pràctiques d'antany, acostar el món laboral d'aquella època i les diferents formes de treball, dedicant una part als sistemes d'explotació agrària i dels recursos forestals. Finalment, el llibre també serveix per a recopilar els oficis tradicionals desenvolupats en la població.
 • Cover page
 • Title page
 • Copyright page
 • Dedicatoria
 • Índice
 • Presentación
 • Agradecimientos
 • Prólogo
 • 1. Introducción. Això, tu tampoc ho has conegut!
  • 1.1. Memoria, identidad y territorio
  • 1.2. El origen de la investigación
  • 1. 3. Trabajo de investigación
  • 1. 4. Bucear en la memoria
 • 2. Serra, pasado y presente
  • 2.1. Serra, en el ‘cor de la Calderona’
  • 2.2. Cobijarse en la terra y la muntanya
 • 3. La 'terra' i la 'muntanya'
  • 3.1. Explotación de los recursos y sistemas de trabajo
  • 3.2. Aprovechamientos agrícolas
   • 3.2.1 Pequeñas propiedades
   • 3.2.2. Grandes propietarios
  • 3.3. Aprovechamientos forestales
   • 3.3.1. Madera, llenya y tocons
   • 3.3.2. Cofins de figa, espart y margalló
   • 3.3.3. Suro y otros aprovechamientos (pinyols, resina y corfa)
 • 4. Oficios tradicionales
  • 4.1. Prácticas en la memoria
  • 4.2. Els picapedrers
  • 4.3. L’aiguader
  • 4.4. L’almasserer
  • 4.5. Els carboners
  • 4.6. Els ordenaris
  • 4.7. Els ramaders
  • 4.8. L’espardenyer
  • 4.9. Otros oficios tradicionales
 • Anexo I. Tabla
 • Anexo II. Fotografías
 • Bibliografía

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

By subscribing, you accept our Privacy Policy