logo Digitalia
Advanced Search
Costes del 'Urban Sprawl' para la Administración local

Costes del 'Urban Sprawl' para la Administración local

El caso valenciano

Viewers online:

 • ReadSpeaker

  Download options

 • Adobe DRM Adobe DRM
  Checkout
  Non available
 • Available
 • Mode: Loan
 • Loan duration: 20 days
 • Permissions: Read
 • Format: PDF
Register for added functions

Caption:

Aquesta recerca té com a principal objectiu quantificar l'efecte de la dispersió urbana sobre el cost dels serveis públics bàsics mitjançant un model de despesa que puga servir d'instrument per a un millor coneixement de les conseqüències sobre la hisenda pública de l'urbanisme. Així doncs, el document estableix el marc teòric, les hipòtesis i els objectius de la recerca; defineix la metodologia i les fonts d'informació utilitzades; realitza una primera aproximació al model urbà de la Comunitat Valenciana i defineix un indicador de dispersió urbana municipal, amb el qual caracteritza la dispersió urbana de cadascun dels municipis de la Comunitat Valenciana; quantifica el model de cost, establint les possibles correlacions existents entre la despesa pública municipal en els diferents capítols del pressupost i la dispersió urbana; i finalment, conclou amb una proposta per incorporar l'aprenentatge adquirit en la cinquena i sisena part, en els Informes de Sostenibilitat Econòmica.