Plan director del desarrollo turístico para la Canal de Navarrés

Plan director del desarrollo turístico para la Canal de Navarrés

La creación del "Territorio-Turístico de La Canal"

  • Publisher: Publicaciones de la Universidad de Valencia (PUV)
  • ISBN: 9788491332008
  • eISBN Epub: 9788491332138
  • Place of publication:  Valencia , Spain
  • Year of publication: 2018
  • Year of digital publication: 2019
  • Month: July
  • Pages: 316
  • Language: Spanish
El Pla Estratègic de Turisme de la Mancomunitat de la Canal de Navarrés és una aposta de vuit municipis per a traçar les línies de treball que permeten el disseny participatiu d'una comarca com a territori d'interior de la Comunitat Valenciana. Pretén reforçar el seu potencial per a convertir-se en referent turístic a la província de València. El pla constitueix un instrument flexible de planificació, destinat a dotar els municipis d'una estratègia sòlida, dirigida al seu desenvolupament integral i sostenible. El document recull l'anàlisi del conjunt territorial, el disseny dels escenaris de futur més previsibles i la confecció d'estratègies consensuades destinades a aconseguir l'escenari desitjat. La implicació dels actors locals és un aspecte imprescindible en la planificació estratègica per tal d'adaptar-se a les singularitats del territori des d'un procés dinàmic i obert. En definitiva, el Pla constitueix una eina de direcció estratègica, i té com a objectiu la millora de la qualitat de vida i progrés dels habitants que integren aquesta comarca.

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

By subscribing, you accept our Privacy Policy