Conciencia de Galicia

Conciencia de Galicia

 • Author: Casares, Carlos
 • Publisher: Editorial Galaxia
 • Serie: Biblioteca Carlos Casares
 • ISBN: 9788482886732
 • eISBN Epub: 9788498659054
 • Place of publication:  Vigo , Spain
 • Year of publication: 2004
 • Year of digital publication: 2012
 • Month: April
 • Pages: 414
 • Language: Gallego
Tres biografías, Risco, Otero e Curros, reunidas nun único volume, que Galaxia recupera da colección Conciencia de Galicia. Conciencia de Galicia é unha colección da Editorial Galaxia que naceu para dar a coñecer as figuras representativas da cultura galega. Nela colaboraron membros da Xeración Nós e autores como Ramón Piñeiro ou Domingo García-Sabell. Carlos Casares continuou e profundou este labor con tres biografías hoxe imprescindibles: Vicente Risco, Curros Enríquez e Otero Pedrayo. Agora, por primeira vez, aperecen reunidas nun único volume.
 • VIDA E OBRA DE MANUEL CURROS ENRÍQUEZ
  • LIMIAR
  • 1. UN NENO DE CELANOVA
  • 2. MADRID: OS PRIMEIROS PASOS LITERARIOS
  • 3. O EXILIO EN LONDRES
  • 4. A PRIMEIRA FORMULACIÓN DO SEU CREDO POLÍTICO
  • 5. PERIODISTA. RELACIÓNS COA RENACENCIA GALEGA
  • 6. O CERTAME DE OURENSE
  • 7. OS ANOS AMARGOS: O PROCESO
  • 8. VOLTA A MADRID
  • 9. NOVAS ALEGRÍAS E TRISTEZAS
  • 10. A EMIGRACIÓN. O SEMANARIO LA TIERRA GALLEGA
  • 11. CURROS E A COLONIA GALEGA NA HABANA
  • 12. A REAL ACADEMIA GALEGA
  • 13. DE VOLTA EN GALICIA
  • 14. OS ÚLTIMOS ANOS EN CUBA
  • 15. A VOLTA DEFINITIVA
 • VIDA E OBRA DE VICENTE RISCO
  • LIMIAR
  • 1. A NENEZ
  • 2. A MOCIDADE
  • 3. REDACTOR DE EL MIÑO
  • 4. A REVISTA MI TIERRA
  • 5. A DECADENCIA DE OCCIDENTE
  • 6. O PRIMEIRO ENCONTRO CON CASTELAO
  • 7. ESTUDOS EN MADRID
  • 8. REGRESO A OURENSE: LA CENTURIA
  • 9. A CHEGADA AO GALEGUISMO
  • 10. ACTIVIDADES POLÍTICAS
  • 11. AS BASES DO SEU PENSAMENTO
  • 12. A OBRA LITERARIA
  • 13. A REVISTA NÓS E O SEMINARIO DE ESTUDOS GALEGOS
  • 14. VIAXE A ALEMAÑA
  • 15. A REPÚBLICA
  • 16. OS ANOS DA GUERRA
  • 17. OS PRIMEIROS ANOS DA POSGUERRA
  • 18. OUTRA VEZ EN OURENSE
  • 19. OS ÚLTIMOS ANOS
 • VIDA E OBRA DE RAMÓN OTERO PEDRAYO
  • LIMIAR
  • I OS PRIMEIROS ANOS
   • 1. UN PAI LIBERAL
   • 2. O NENO
   • 3. TRASALBA
   • 4. O ESTUDANTE
   • 5. A MORTE DO PAI
   • 6. ESTUDANTE POR LIBRE
  • II MADRID: DO NOVIZADO AO ATENEO
   • 1. AS TERTULIAS
   • 2. A UNIVERSIDADE
   • 3. O ATENEO
   • 4. LECTURAS
   • 5. O MOZO OTERO
  • III OURENSE
   • 1. OS MOZOS REBELDES
   • 2. OS ANOS DO MODERNISMO
   • 3. A REVISTA LA CENTURIA
   • 4. OS INADAPTADOS
  • IV O INGRESO NO GALEGUISMO
   • 1. AS IRMANDADES DA FALA
   • 2. A VIAXE DE CAMBÓ A GALICIA
   • 3. AS ELECCIÓNS DE 1918
   • 4. AS ASEMBLEAS NACIONALISTAS
   • 5. OS PRIMEIROS ESCRITOS
  • V A REVISTA NÓS
   • 1. NA CASA DE RISCO
   • 2. O SEMINARIO DE ESTUDOS GALEGOS
  • VI O DESVELAMENTO DO ESCRITOR
   • 1. GALICIA COMO TEMA
   • 2. OS PRIMEIROS PASOS DO NOVELISTA
   • 3. ADRIÁN SOLOVIO
  • VII AS NOVELAS REALISTAS
   • 1. OS CAMIÑOS DA VIDA
   • 2. O MESÓN DOS ERMOS
   • 3. CONTOS DO CAMIÑO E DA RÚA
  • VIII AS NOVELAS CULTURAIS
   • 1. ARREDOR DE SI
   • 2. DEVALAR
   • 3. UNHA NOVELA HISTÓRICA: A ROMEIRÍA DE GELMÍREZ
   • 4. FRA VERNERO
  • IX ENSAÍSTA E ORADOR. O TEATRO. SIGNIFICACIÓN DO ESCRITOR
   • 1. O XEÓGRAFO
   • 2. INTÉRPRETE DA CULTURA GALEGA
   • 3. O ORADOR
   • 4. O TEATRO
   • 5. A SIGNIFICACIÓN DO ESCRITOR
  • X A REPÚBLICA
   • 1. PRIMEIROS PROXECTOS DUN ESTATUTO DE AUTONOMÍA
   • 2. ELECCIÓNS A CORTES: OTERO DEPUTADO
   • 3. A FUNDACIÓN DO PARTIDO GALEGUISTA
   • 4. O RELANZAMENTO DO PROXECTO DE ESTATUTO
   • 5. O PLEBISCITO
  • XI OS ANOS DA POSGUERRA
   • 1. POR OS VIEIROS DA SAUDADE
   • 2. A REPOSICIÓN NA CÁTEDRA
   • 3. O CENTENARIO DE LAMAS CARVAJAL
   • 4. A MORTE DE CASTELAO
  • XII PROFESOR EN COMPOSTELA
   • 1. AS HORAS DE COMPOSTELA
   • 2. A FUNDACIÓN DA EDITORIAL GALAXIA
   • 3. A DESPEDIDA
  • XIII OUTRA VEZ EN TRASALBA
   • 1. NOVAMENTE EN AMÉRICA
   • 2. O PREMIO GALICIA
   • 3. A MORTE DE RISCO
   • 4. O BICENTENARIO DO PADRE FEIXOO
   • 5. CARA AOS OITENTA ANOS
  • XIV OS ÚLTIMOS ANOS

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

By subscribing, you accept our Privacy Policy