logo Digitalia
Advanced Search
Curso básico de matemáticas para universitarios

Curso básico de matemáticas para universitarios

Viewers online:

 • ReadSpeaker

  Download options

 • Adobe DRM Adobe DRM
  Checkout
  Non available
 • Available
 • Mode: Loan
 • Loan duration: 20 days
 • Permissions: Read
 • Format: PDF
Register for added functions

Caption:

Les Matemàtiques van sorgir al tractar de descriure el món que ens envolta, desproveir-lo de tot el superficial per a reduir-lo a la seva essència. Però les Matemàtiques són més que una mera eina descriptiva, ja que permeten també predir de forma més o menys encertada comportaments futurs, i així disposar de criteris que protegeixin una presa de decisions. Aquest llibre explica els continguts bàsics relatius a les funcions reals d'una variable real, les equacions diferencials de primer ordre, l'estadística i la probabilitat, i introdueix en la seva aplicabilitat a certs fenòmens naturals.