logo Digitalia
Advanced Search
Química general para las ciencias ambientales

Química general para las ciencias ambientales

Viewers online:

 • ReadSpeaker

  Download options

 • Adobe DRM Adobe DRM
  Checkout
  Non available
 • Available
 • Mode: Loan
 • Loan duration: 20 days
 • Permissions: Read
 • Format: PDF
Register for added functions

Caption:

Aquest llibre s'ajusta al programa de l'assignatura de Química, situada en el pla d'estudis per al grau en Ciències Ambientals. Es tracta de subministrar a l'alumnat un coneixement dels principis fonamentals de la Química que li permetran abordar amb la base adequada altres assignatures i li ajude en el seu futur desenvolupament professional. Escrit i dissenyat per a estudiants, cada capítol introdueix primer els conceptes teòrics i, a continuació, mostra les aplicacions i repercussions en fenòmens relacionats amb el medi ambient. Per aclarir els conceptes, s'acompanyen diferents exercicis intercalats. Al final de cada capítol, es presenta una sèrie d'exercicis i qüestionis tipus test, que serveixen a l'alumnat per reforçar els conceptes introduïts i com a eina d'autoavaluació dels coneixements adquirits.