El consumo del Vellón

El consumo del Vellón

 • Author: Calderón de la Barca, Pedro; Castellano Gasch, Carlos
 • Publisher: Publicaciones de la Universidad de Valencia (PUV)
 • Serie: Parnaseo
 • ISBN: 9788491342250
 • eISBN Pdf: 9788491342250
 • eISBN Epub: 9788491342564
 • Place of publication:  Valencia , Spain
 • Year of publication: 2017
 • Year of digital publication: 2018
 • Month: June
 • Pages: 152
 • Language: Spanish
El consumo del vellón (1660), acte sacramental atribuït a Pedro Calderón de la Barca, desperta interès, no tant per la seua espectacularitat escènica, com per la complexitat de les seues al·lusions bíbliques, històriques i fins a crematístiques, ja que el motiu argumental que el sustenta és la política monetària dels monarques de la Casa d'Àustria. La present edició aborda la consideració de l'obra en el seu doble vessant de text literari i espectacular. L'estudi es completa amb una llista de variants de tots els testimoniatges conservats (sis en total) i un apèndix en què s'indexen les anotacions incloses en el text de l'acte.
 • Anteportada
 • Portada
 • Página de derechos de autor
 • ÍNDICE
 • ESTUDIO INTRODUCTORIO
  • 1. Circunstancias externas. Autoría, fecha de composición y representación del auto
   • 1.1. La autoría de El consumo del vellón
   • 1.2. Composición y representación del auto. El consumo del vellón a la luz de la política monetaria de los Austrias: la moneda de vellón castellana en los siglos XVI y XVII
  • 2. La estructura compositiva de El consumo del vellón
  • 3. Sinopsis métrica
  • 4. La dramaturgia de El consumo del vellón: notas sobre el espacio escénico, la técnica actoral y la indumentaria de los personajes 29
  • 5. Estudio textual del auto El consumo del vellón
   • 5.1. La panorámica textual: manuscritos
   • 5.2. Las relaciones textuales
   • 5.3. Estema final propuesto
 • EL CONSUMO DEL VELLÓN
 • LISTA DE VARIANTES DE EL CONSUMO DEL VELLÓN
 • ÍNDICE DE NOTAS DEL AUTO
 • ABREVIATURAS DE LOS AUTOS CALDERONIANOS
 • BIBLIOGRAFÍA

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

By subscribing, you accept our Privacy Policy