El consumo del Vellón

El consumo del Vellón

 • Author: Calderón de la Barca, Pedro; Castellano Gasch, Carlos
 • Publisher: Publicaciones de la Universidad de Valencia (PUV)
 • Serie: Parnaseo
 • ISBN: 9788491342250
 • eISBN Epub: 9788491342564
 • Place of publication:  Valencia , Spain
 • Year of publication: 2017
 • Year of digital publication: 2018
 • Month: June
 • Pages: 152
 • Language: Spanish
El consumo del vellón (1660), acte sacramental atribuït a Pedro Calderón de la Barca, desperta interès, no tant per la seua espectacularitat escènica, com per la complexitat de les seues al·lusions bíbliques, històriques i fins a crematístiques, ja que el motiu argumental que el sustenta és la política monetària dels monarques de la Casa d'Àustria. La present edició aborda la consideració de l'obra en el seu doble vessant de text literari i espectacular. L'estudi es completa amb una llista de variants de tots els testimoniatges conservats (sis en total) i un apèndix en què s'indexen les anotacions incloses en el text de l'acte.

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

By subscribing, you accept our Privacy Policy