¿Un futuro sostenible?

¿Un futuro sostenible?

El cambio global visto por un científico preocupado

 • Author: Sapiña Navarro, Fernando
 • Publisher: Publicaciones de la Universidad de Valencia (PUV)
 • Serie: Sin fronteras
 • ISBN: 9788437063072
 • eISBN Pdf: 9788437063072
 • eISBN Epub: 9788437086927
 • Place of publication:  Valencia , Spain
 • Year of publication: 2006
 • Year of digital publication: 2011
 • Month: November
 • Pages: 162
 • Language: Spanish
En les últimes dècades hem començat a elaborar una visió global de les relacions que existeixen entre els distints components de la biosfera. S'estan produint canvis medi i l'origen d'aquestes alteracions inusuals és l'activitat dels éssers humans. La pèrdua de biodiversitat, la disminució de la capa d'ozó o el canvi climàtic són símptomes d'una malaltia, són la conseqüència de l'apropiació de la biosfera per la nostra espècie. El canvi global és inevitable, però el que sí que és evitable és la contínua degradació dels ecosistemes i de la seua capacitat per a proporcionar-nos serveis necessaris per a la nostra supervivència. Aquest és, sens dubte, el gran repte de la humanitat per al segle XXI: avançar cap a un món sostenible, en què es vagen produint millores en l'economia, el medi ambient i la societat per al benefici de les generacions presents i futures. L'ecosistema Terra sobreviurà a aquesta crisi però no està clar si els sistemes socials podran sobreviure sense patir un desastre d'enormes proporcions. No està en joc la supervivència de l'espècie humana, però sí la de milers de milions de persones en un futur relativament immediat. Serem capaços d'adaptar les nostres estructures socials a les limitacions del planeta Terra?
 • Cover
 • Title page
 • Copyright page
 • Índice
 • Introducción
 • Capítulo 1. El cambio global
  • Una extinción no muy natural
  • El nacimiento de la agricultura
  • La sexta extinción
  • Cambios en los ciclos biogeoquímicos
  • El agujero de la capa de ozono
  • Energía, alimentos, materiales...
  • Bibliografía
 • Capítulo 2. El ciclo del carbono: el cambio climático
  • Leyendo el libro de los hielos
  • El ciclo abierto del carbono
  • El efecto invernadero
  • ¿Se enfriará Europa como consecuencia del cambio climático?
  • Un cambio climático natural: el final del último período glacial
  • En busca del carbono perdido
  • ¿El cambio climático se producirá rápidamente?
  • Bibliografía
 • Capítulo 3. El ciclo del nitrógeno: la producción de alimentos
  • El ciclo abierto del nitrógeno
  • Los nutrientes y la agricultura
  • La guerra del nitrógeno
  • Los métodos artificiales de fijación del nitrógeno
  • Las consecuencias del aumento de las cantidades de nitrógeno accesible
  • La muerte de los bosques de Europa Central
  • La contaminación de las aguas por nitratos
  • Las mareas rojas
  • Los peligros experimentos geoquímicos
  • Bibliografía
 • Capítulo 4. El ciclo del plomo: el lento envenenamiento de la biosfera
  • La contaminación global en tiempo de los romanos
  • El ciclo abierto del plomo
  • Los usos del plomo
  • Cómo entra el plomo en nuestro cuerpo, y como se distribuye
  • La toxicidad del plomo
  • La epidemia silenciosa
  • Bibliografía
 • Capítulo 5. Desarrollo sostenible
  • La relación entre población y desarrollo tecnológico
  • Los límites del crecimiento
  • El agotamiento de los combustibles fósiles
  • El problema de la producción de alimentos
  • El agotamiento de los materiales
  • Desarrollo sostenible
  • Bibliografía
 • Capítulo 6. Ecología industrial
  • Ecosistemas naturales
  • Metabolismo industrial, ecosistemas industriales, ecología industrial
  • Un sistema sostenible de producción de energía: la utilización de la energía solar
  • Un sistema sostenible de producción de alimentos: cerrando el ciclo de los nutrientes
  • Un sistema sostenible de uso de materiales: el aumento de la productividad de los recursos
  • Simbiosis industrial
  • Bibliografía
 • Epílogo
 • Bibliografía general

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

By subscribing, you accept our Privacy Policy