Que tenga el honor mil ojos.

Que tenga el honor mil ojos.

Violencia y sacrificio en las tragedias de honra

 • Author: Bonet Ponce, Clara
 • Publisher: Publicaciones de la Universidad de Valencia (PUV)
 • Serie: Parnaseo
 • ISBN: 9788491344117
 • eISBN Epub: 9788491344797
 • Place of publication:  Valencia , Spain
 • Year of publication: 2019
 • Year of digital publication: 2019
 • Month: July
 • Pages: 178
 • Language: Spanish
El lector o espectador que s'aproxime a les tragèdies d'honra de Calderón de la Barca es trobarà, certament, enfront del mateix problema interpretatiu amb el qual encara xoca la crítica hispanista. Si bé el dramaturg dona sobrades mostres de modernitat en altres obres, la seua trilogia de l'honor conjugal sembla defensar la violència uxoricida que posa en escena. De fet, el tancament de les peces suposa un enigma profundament inquietant, perquè les tres esposes -innocents de l'adulteri del què són acusades- resolen el conflicte dramàtic amb la seua mort. Aquest llibre parteix de les teories de Réné Girard entorn de la violència i el sacrifici per a tractar d'explorar una clau hermenèutica alternativa vàlida que il·lumine unes peces que mantenen vigent la seua capacitat de sorprendre i commoure.

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

By subscribing, you accept our Privacy Policy