logo Digitalia
Cohesión e inteligencia territorial

Cohesión e inteligencia territorial

Dinámicas y procesos para una mejor planificación y toma de decisiones

Viewers online:

 • ReadSpeaker

  Download options

 • Adobe DRM Adobe DRM
  Checkout
  Non available
 • Available
 • Mode: Loan
 • Loan duration: 20 days
 • Permissions: Read
 • Format: PDF
Register for added functions

Caption:

Recopilació dels resultats d'una reunió internacional que, amb el títol «Bases, métodos e instrumentos para el desarrollo y la cohesión territoriales: Un balance a nivel español, europeo e Iberomericano», va reunir experts procedents del món acadèmic i científic, així com de diferents agències i organismes que s'ocupen del desenvolupament i la planificació territorials. Els seus continguts s'organitzen entorn de tres grans eixos temàtics: la governança, el policentrisme i el partenariat per a la cohesió i el desenvolupament territorial; la informació territorial i la georeferenciació per a la planificació i l'avaluació de les polítiques; i les possibilitats i requisits per a una nova planificació territorial estratègica que permeta avançar en la formulació d'uns instruments eficaços per promoure el desenvolupament territorial sostenible de la nostra geografia.