Nuevos factores de desarrollo territorial

Nuevos factores de desarrollo territorial

L'anàlisi dels nous components que influeixen en la generació i localització d'activitat econòmica i de desenvolupament territorial (els nous factors de desenvolupament territorial o NFDT) és fonamental per a comprendre millor la seua funció i rellevància en la reducció o consolidació del desavantatge que mostren els territoris perifèrics enfront dels centres econòmics. La diferència principal entre els NFDT i els tradicionals de localització d'activitat econòmica és que la seua existència i «qualitat» estan en relació amb factors socials i culturals que formen part de la idiosincràsia particular d'un territori, fet pel qual no són fàcilment traslladables a uns altres territoris. Les implicacions de més coneixement d'aquests factors poden ser determinants per a incrementar l'eficàcia i rellevància en el disseny de les futures polítiques de desenvolupament regional.
 • Cover
 • Title page
 • Copyright page
 • Contenidos
 • Índice de figuras y tablas
 • Introducción. Joan Noguera Tur y Javier Esparcia Pérez
 • Parte 1. Los nuevos factores para eld esarrollo: de los territorios: marco teórico y metodológico
  • 1. Marco teórico-conceptual. Andrew K. Copus
  • 2. Aspectos metodológicos: estructura de la investigación. Joan Noguera Tur y Javier Esparcia Pérez
  • 3. Los componentes de la periferidad no espacial. Nuevos factores de desarrollo territorial: elementos conceptuales. Andrew K. Copus
 • Parte 2. Resultados de la investigación en las áreas de estudio de España
  • Introducción a los resultados de la investigación en España. Joan Noguera Tur y Javier Esparcia Pérez
  • 4. Las áreas de estudio: L'Alcoià - Foia de Castalla y el Camp de Morvedre - Alto Palancia. Carmen Pastor Gradolí y Vicente Ferrer Sanantonio
  • 5. Resultados de la investigación (1). Los nuevos factores de desarrollo territorial en las áreas de estudio. Región a L'Alcoià - Foia de Castalla. Joan Noguera Tur, Vicente Ferrer Sanantonio y Javier Esparcia Pérez
  • 6. Resultados de la investigación (2). Los nuevos factores de desarrollo territorial en las áreas de estudio. Región B Camp de Morvedre - Alto Palancia. Joan Noguera Tur, Vicente Ferrer Sanantonio y Javier Esparcia Pérez
 • Parte 3. Buenas prácticas y recomendaciones
  • 7. Buenas prácticas para minimizar el impacto negativo de la perifericidad espacial y no espacial. Carmen Pastor Gradolí
 • Parte 4. Análisis de políticas con impacto en la perifericidad
  • 8. Análisis de políticas con impacto en la perifericidad espacial y no espacial. Joan Noguera Tur y Vicente Ferrer Sanatonio
 • Parte 5. Conclusiones
  • 9. Conclusiones. Joan Noguera Tur y Andrew K. Copus

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

By subscribing, you accept our Privacy Policy