logo Digitalia
Advanced Search
Las ideas jurídico-políticas de Roma y la formación del pensamiento jurídico europeo

Las ideas jurídico-políticas de Roma y la formación del pensamiento jurídico europeo

Viewers online:

 • ReadSpeaker

  Download options

 • Adobe DRM Adobe DRM
  Checkout
  Non available
 • Available
 • Mode: Loan
 • Loan duration: 20 days
 • Permissions: Read
 • Format: PDF
Register for added functions

Caption:

El present treball pretén ser un esbós de la influència que les idees jurídiques polítiques de Roma han tingut en la formació del pensament jurídic europeu. Roma va dominar una gran extensió del territori europeu durant segles i allí on va arribar, arribaren els seus ordenaments polítics i jurídics. Aquestes idees van perviure encara després de la desaparició de la pròpia Roma, i aquells territoris que en el seu moment foren dominats, les feren seues per a enriquir-les amb les pròpies costums. Quan segles després de la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident es produeix el fenomen de la Recepció del Dret Romà, els juristes de l'època (segles XI i XII) veuen en la Compilació de l'emperador bizantí Justinià (segle VI) l'essència de la ciència jurídica romana. Aquesta monografia vincula la cultura jurídico-política romana amb el nostre present desenvolupament legal en la Unió Europea.