Diagnóstico técnico sobre funciones urbanas y desarrollo territorial en Dénia

Diagnóstico técnico sobre funciones urbanas y desarrollo territorial en Dénia

Aplicación de un sistema de indicadores

L'objectiu principal del treball que ací es presenta és l'elaboració d'un diagnòstic tècnic referit a les funcions urbanes, d'acord amb el model de desenvolupament territorial de la ciutat de Dénia, sobre la base d'un ampli sistema d'indicadors orientat a conèixer l'eficiència de l'estructura urbana, les infraestructures i els equipaments específics, i també els aspectes relatius a la qualitat ambiental i de vida, la situació de l'urbanisme i l'ordenació del territori. La idea final és plantejar l'àmbit local com un territori amb capacitat per a aportar avantatges competitius a les empreses i qualitat de vida als ciutadans. El diagnòstic tracta de detectar aspectes que requereixen intervenció o millores en nom de la qualitat de vida i competitivitat territorial de l'àmbit local.
 • Cover
 • Title page
 • Copyright page
 • Contenidos
 • Equipo de investigación
 • Agradecimientos
 • 1. Introducción, objetivos y metodología
 • 2. Sistema de indicadores
 • 3. Síntesis del sistema de indicadores: fortalezas y debilidades
 • 4. Participación de los agentes sociales en Dénia
 • 5. Estrategia y líneas de actuación
 • Anexo 1: Sobre la hacienda de la ciudad de Dénia y sobre las características de su estructura productiva. Resumen ejecutivo
 • Anexo 2: Cuestionario a líderes de opinión
 • Anexo 3: Cuestionario de participación y debate social

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

By subscribing, you accept our Privacy Policy