TIC: un reto para adolescentes y padres.

TIC: un reto para adolescentes y padres.

 • Author: Orellana Martín, Laura; Flores Buils, Raquel
 • Publisher: Universitat Jaume I
 • Serie: Educació
 • ISBN: 9788480218627
 • eISBN Pdf: 9788480218818
 • Place of publication:  Castelló de la Plana , Spain
 • Year of publication: 2012
 • Pages: 139
 • Language: Spanish

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) han provocat un canvi profund en la societat en les últimes dècades, una transformació que incideix especialment en institucions socials bàsiques com l'escola i la família. El present volum vol donar resposta a pares i educadors preocupats pels efectes que les noves tecnologies generen en les conductes dels adolescents, alertant dels possibles aspectes negatius, però també ressaltant les oportunitats positives que suposen.

 • Cubierta
 • Portada
 • Créditos
 • Índice
 • Introducción
  • 1. La adolescencia
   • 1.1. Características del periodo adolescente
   • 1.2. Formación de la identidad adolescente
   • 1.3. Adquisición de valores en el adolescente
   • 1.4. Vulnerabilidad de los adolescentes ante las TIC
   • 1.5. La importancia de la familia en el desarrollo de los adolescentes
 • 2. Uso de las TIC por parte de los adolescentes
  • 2.1. Internet y adolescentes
   • 2.1.1. Abuso de internet por parte de los adolescentes
   • 2.1.2. Riesgos del abuso de internet
  • 2.2. Teléfono móvil y Adolescentes
   • 2.2.1. Abuso de teléfono móvil por parte de los adolescentes
   • 2.2.2. Riesgos del abuso del teléfono móvil
  • 2.3. Videojuegos y Adolescentes
   • 2.3.1. Abuso de los videojuegos por parte de los adolescentes
   • 2.3.2. Riesgos del abuso de los videojuegos
  • 2.4. Televisión y Adolescentes
   • 2.4.1. Abuso de la televisión por parte de los adolescentes
   • 2.4.2. Riesgos del abuso de la televisión
 • 3. Seminario para padres de alumnos de secundaria: adolescencia y TIC
  • 3.1. ¿Por qué un Seminario para Padres?
  • 3.2. Objetivos del Seminario para Padres
  • 3.3. Contextualización y participantes
  • 3.4. Contenido
  • 3.5. Metodología
  • 3.6. Recursos
  • 3.7. Cronograma
  • 3.8. Difusión
  • 3.9. Evaluación
  • 3.10. Seminario: Adolescencia y TIC
   • Sesión previa al seminario conocimientos básicos del uso del ordenador
   • 1.ª Sesión adolescentes y tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
   • 2.ª Sesión. Adolescentes y teléfono móvil
   • 3.ª Sesión. Los videojuegos en la adolescencia
   • 4.ª Sesión. La influencia de la televisión en la adolescencia
   • 5.ª Sesión. El uso de internet por los adolescentes
   • 6.ª SESIÓN REDES SOCIALES EN LA ADOLESCENCIA
 • 4. Recursos para orientadores y padres
  • 4.1. Recursos para orientadores
  • 4.2. Recursos para padres y madres
  • 4.3. Nuevos recursos
 • Referencias bibliográficas
 • Anexo I. Cuestionario para la evaluación del Seminario
 • Anexo 2. Actividad para casa
 • Contracubierta

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

By subscribing, you accept our Privacy Policy