logo Digitalia
Advanced Search
Conocimiento y lenguaje

Conocimiento y lenguaje

Viewers online:

 • ReadSpeaker

  Download options

 • Adobe DRM Adobe DRM
  Checkout
  Non available
 • Available
 • Mode: Loan
 • Loan duration: 20 days
 • Permissions: Read
 • Format: EPUB / PDF
Register for added functions

Caption:

Aquest manual de lingüística pretén eixir a l'encontre de les exigències que plantegen les titulacions universitàries en el marc de la integració europea. Les noves directrius sobre plans d'estudis aconsellen l'elaboració de textos que faciliten el treball autònom de l'estudiant, i que siguen capaços d'oferir simultàniament enfocaments teòrics i aplicats de les disciplines científiques. En aquest llibre els autors uneixen els continguts tradicionals de la teoria gramatical amb les perspectives d'aplicació que requereix, cada vegada més, el mercat de treball, afegint a més a cada capítol exercicis i suggeriments de lectura. Com s'apunta en el pròleg, el volum pretén ser «més un llibre per a llegir que per a estudiar, i, sobretot, aspira a ser un llibre per a motivar». Els aspectes tractats donen compte de la naturalesa pluridisciplinar del llenguatge, i han sigut desenvolupats pensant en assignatures troncals dels actuals plans d'estudi de traducció i interpretació, filologia i logopèdia, però també com a complement d'un altre tipus de mòduls optatius d'aqueixes mateixes titulacions. Els autors d'aquest llibre procedeixen del Col·legi de Mèxic (Luis Fernando Lara), la Universitat d'Alacant (Ángel Herrero Blanco, Susana Pastor Cistellers), la Universitat Jaume I de Castelló (Isabel García Izquierdo, Juan Carlos Ruíz Antón), i la Universitat de València-Estudi General (José María Bernardo Paniagua, Julio Calvo Pérez, Beatriz Gallardo Paúls, Carlos Hernández Sagristà, Daniel Jorques Jiménez, Ángel López García, Ricard Morant Marco, Manuel Pruñonosa Tomás, Enrique Serra Alegre).