El mejor padre de pobres

El mejor padre de pobres

Atribuida a Pedro Calderón de la Barca

 • Author: Maggi, Eugenio; null
 • Publisher: Publicaciones de la Universidad de Valencia (PUV)
 • Serie: Parnaseo
 • ISBN: 9788437092478
 • eISBN Pdf: 9788437093376
 • eISBN Epub: 9788437093376
 • Place of publication:  Valencia , Spain
 • Year of publication: 2014
 • Year of digital publication: 2014
 • Month: May
 • Pages: 212
 • Language: Spanish
Amb aquesta edició crítica es rescata un valuós exemple de drama hagiogràfic barroc, dedicat a Juan de Dios (cap a 1495-1550), carismàtic fundador de l'Ordre Hospitalària. L'estudi introductori, després d'abordar la qüestió de la problemàtica i, en últim terme, rebutjable atribució a Pedro Calderón de la Barca, examina les modalitats d'adaptació de l? hipotext devot (la difosa biografia d'Antonio de Govea) a una dimensió dramàtica i espectacular que també ha de tenir en compte el cèlebre precedent lopesc de ?Juan de Dios i Antón Martín?. Així, l'anàlisi mostra com el retrat heroic i miraculós del sant s'ajusta perfectament als patrons de la comèdia calderoniana. El text crític de la peça es fixa a través de la verificació d'errors i variants adiàfores dels testimonis coneguts.
 • Cover
 • Title
 • Copyright
 • ÍNDICE
 • INTRODUCCIÓN
  • 1. Cuestiones de autoría: ¿obra calderoniana auténtica o apócrifo?
  • 2. Argumento, estructura y relaciones intertextuales
  • 3. tradición del texto y estema
  • 4. Criterios de edición
  • 5. sinopsis métrica
 • EDICIÓN
  • Edicion.html
   • Jornada I
   • Jornada II
   • Jornada III
 • APARATO CRíTICO
 • NOTAS
 • BIBLIOGRAFíA

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

By subscribing, you accept our Privacy Policy