El reto energético

El reto energético

Gestionando el legado de Prometeo

 • Author: Sapiña Navarro, Fernando
 • Publisher: Publicaciones de la Universidad de Valencia (PUV)
 • Serie: Sin fronteras
 • ISBN: 9788437064055
 • eISBN Pdf: 9788437086934
 • eISBN Epub: 9788437086934
 • Place of publication:  Valencia , Spain
 • Year of publication: 2006
 • Year of digital publication: 2011
 • Month: November
 • Pages: 140
 • Language: Spanish
L'actual sistema energètic està basat en uns recursos no renovables, els combustibles fòssils, i el seu ús porta aparellada una sèrie de problemas, com l'augment de la concentració de diòxid de carboni en l'atmosfera. En aquest llibre s'analitza i s'explica quina serà la naturalesa d'un nou sistema energètic sostenible basat en fonts renovables. L'element central d'aquesta font d'energia del futur és l'hidrogen, que substituirà els combustibles derivats del petroli, enmmagatzemarà l'energia obtinguda de les fonts renovables intermitents i podrà convertir-se en electricitat en una pila de combustible. La transició dels actuals recursos no renovables a l'hidrogen no pot ser inmediata, i tant la Comissió Europea com els Estats Units estan planificant la millor forma de dur-la a terme. Mentrestant, a Islàndia han pres la iniciativa i, per a l'any 2030, seran la primera economia de l'hidrogen del món.
 • Cover
 • Title page
 • Copyright page
 • Índice
 • Presentación
 • Agradecimientos
 • Capítulo 1. Un problema: la necesidad de un nuevo sistema de producción de energía
  • La ciudad del carbón
  • La ciudad de los coches
  • La historia secreta del plomo
  • Calentamiento global
  • Problemas políticos y económicos
  • ¿Se acaba el petróleo?
  • Un reto para el siglo XXI
 • Capítulo 2. Una visión: la economía del hidrógeno
  • Hidrógeno
  • Hidrógeno producción
  • Hidrógeno: distribución y almacenamiento
  • Usos del hidrógeno en sistemas basados en una combustión convencional
  • Las pilas de combustible
  • Tipos de pilas de combustible
  • La seguridad del hidrógeno
  • Un experimento ambiental con hidrógeno
  • La economía del hidrógeno
 • Capítulo 3. De retos y obstáculos hacia un sistema sostenible de producción de energía
  • La mejora de la calidad del aire de las ciudades
  • El secuestro del dióxido de carbono
  • La energía nuclear, ¿es la solución?
  • La cuestión de la sostenibilidad del suministro energético
  • Viabilidad de un sistema energético sostenible basado en energías renovables
  • Energía hidroeléctrica
  • Biomasa
  • Energía eólica
  • Energía solar fotovoltaica
  • La transición
 • Capítulo 4. El legado de Prometeo
 • Bibliografía

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

By subscribing, you accept our Privacy Policy