Kant. Leyendo Crítica de la razón pura

Kant. Leyendo Crítica de la razón pura

 • Author: Kant, Immanuel; Camacho Martínez, Paula; Fernández Zamora, Jesús Antonio; López Baeza, Carlos; Llofriu Terrasa, Miguel José; Quintás Alonso, Guillermo
 • Publisher: Publicaciones de la Universidad de Valencia (PUV)
 • Serie: Filosofía Bachillerato
 • ISBN: 9788437076010
 • eISBN Pdf: 9788437089737
 • Place of publication:  Valencia , Spain
 • Year of publication: 2011
 • Year of digital publication: 2012
 • Month: July
 • Pages: 108
 • Language: Spanish
Les preguntes que ens trasllada Kant en aquest pròleg són diverses i ben actuals. Tot i això, és inevitable destacar que algunes preguntes constitueixen el nucli de la seua atenció: A què és degut que en la metafísica no s'haja pogut trobar encara cap camí segur per a la ciència? Que potser és impossible? Aleshores, per què la natura ha esperonat la nostra raó amb l'afany infatigable de rastrejar-lo com una de les seues tasques més importants? [...] Quines indicacions podem utilitzar per esperar que recomençant les recerques serem més afortunats que altres ho han estat abans? En aquest text s'ha prevalgut l'orientar l'atenció del lector cap a la fi concreta amb el qual es pensa i escriu la «Crítica», com cap a la hipòtesi que fa possible aconseguir-ho.
 • Cover page
 • Title page
 • Copyright page
 • Índice
 • 1. Los objetivos de esta lectura
 • 2. Datos para una biografía
 • 3. Las razones de un encuentro
 • 4. Lugar y contenido del encuentro
 • 5. Evitando malentendidos
 • 6. Mi vocabulario
 • 7. Contando con la tradición

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

By subscribing, you accept our Privacy Policy