The Rhetoric of Race

The Rhetoric of Race

Toward a Revolutionary Construction of Black Identity

The Rhetoric of Race: Toward a Revolutionary Construction of Black Identity analitza el llegat dels principals estudiosos de la identitat afroamericana: W. E. B. Du Bois, Alain Locke i Amiri Baraka. El propòsit d'aquest volum és investigar i criticar les seues idees per tal de mostrar fins a quin punt els seus esforços a l'hora de crear una definició de la identitat negra no foren tan fructífers com es podria pensar. El llibre tracta d'elaborar una definició revolucionària de la identitat emmarcada dins les següents posicions teòriques: l'exigència del reconeixement d'un passat de sofriment, la rèplica d'allò negatiu respecte a l'afroamericà i la crida-resposta com a forma de comunicació negra. Tot fent servir la retòrica com a punt de partida, s'intenta justificar aquesta construcció des de les posicions filosòfiques defensades per Michel Foucault i Gilles Deleuze. Les idees de Foucault són la base per analitzar les possibilitats que inclou aquesta identitat negra de resistència davant el poder, mentre que les de Deleuze són útils a l'hora d'investigar el replegament cap a si mateix que aquesta identitat realitza per a crear un espai intern. Tot i que forma part d'allò extern, aquest espai intern esdevé punt de trobada de tots els aspectes històrics d'aquesta identitat, ja que parla del que ha estat, és i serà. d'una altra banda, s'argumenta ací que aquesta trobada interna amb les seues múltiples parts porta aquesta identitat a projectar un jo positiu quan ha d'afrontar allò extern. l'anàlisi de les idees d'investigadores afroamericanes com ara Barbara Smith i bell hooks fa de conclusió. El capítol 5 exposa les conclusions a les quals arriba aquest estudi. s'hi analitza la importancia de la música hip-hop dins el món contemporani per a la comunitat afroamericana. Per la seua força cultural i lingüística, el hip-hop posseix el potencial necessari per a construir una idea positiva del que és ser negre als Estats Units per a la joventut afroamericana actual.
 • Cover
 • Title page
 • Copyright page
 • Acknowledgements
 • Table of Contents
 • Introductions
 • Chapter One. W.E.B. Du Bois and "The Talented Tenth"
 • Chapter Two. Alain Locke and The New Negro
 • Chapter Three. Amiri Baraka and the Black Arts Movement
 • Chapter Four. The Philosophical and Rhetorical Turn
 • Chapter Five. Praxis and Conclusion
 • Bibliography

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

By subscribing, you accept our Privacy Policy