logo Digitalia
Advanced Search
Words for working

Words for working

Professional and Academic English for International Business and Economics

Viewers online:

 • ReadSpeaker

  Download options

 • Adobe DRM Adobe DRM
  Checkout
  Non available
 • Available
 • Mode: Loan
 • Loan duration: 20 days
 • Permissions: Read
 • Format: PDF
Register for added functions

Caption:

Words for Working ofereix una revisió actualitzada de conceptes, competències, habilitats comunicatives i recursos essencials per a l'aprenentatge i ús efectiu de l'anglès professional i acadèmic a l'entorn de l'economia i l'empresa internacional. El volum facilita als lectors el coneixement i el domini de la variació lingüística existent dins del llenguatge especialitzat (variació intercultural, geogràfica, textual, etc.), així com del seu funcionament en àrees de comunicació professional fonamentals en aquest àmbit (anglès empresarial, econòmic, financer, jurídic, etc.). El seu contingut inclou estratègies comunicatives i activitats didàctiques pràctiques tant per a la llavor professional com per a l'estudi i la investigació en anglès dins d'aquestes disciplines en el nou Espai Europeu d'Educació Superior.