Diagnóstico técnico sobre funciones urbanas en Cullera

Diagnóstico técnico sobre funciones urbanas en Cullera

L'estudi que ací es presenta té com a objectiu l'anàlisi de les funcions urbanes de Cullera, i també la perspectiva d'aquestes funcions des de la seua relació amb l'àmbit territorial de referència immediat en el qual es generen, la Ribera Baixa com a comarca històrica a la qual pertany Cullera, i l'àmbit ampliat, corresponent a l'àrea funcional que configura l'aglomeració urbana de València, l'entitat principal de població de la qual tot just dista 40 minuts de desplaçament des de Cullera, factor que en condiciona el paper com a ciutat funcional. Resulta interessant el paper de nucli residencial en l'espai d'influència d'una gran metròpoli, a més de la seua especialització en la funció d'oci i recreació, orientada a la captació de població vacacional i turística, que ha esdevingut clau de la seua dinàmica econòmica local.
 • Cover
 • Title page
 • Copyright page
 • Contenido
 • Justificación
 • 1. Descripción general y ámbito territorial de referencia
 • 2. La ciudad funcional
 • 3. Las otras ciudades que al condicionan
 • 4. Diagnóstico integrado de las funciones urbanas
 • 5. Propuestas
 • Nota

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

By subscribing, you accept our Privacy Policy