Construyendo paisajes mediterráneos

Construyendo paisajes mediterráneos

Apropiación de tierras y transformaciones del paisaje en la Sierra Enguera (1580-1930)

Les pautes d'organització de l'espai es fonamenten en la valoració cultural de la naturalesa i en la relació resultant del balanç entre les condicions del mitjà i les necessitats de la societat. El present treball es planteja de quina manera han afectat els canvis al territori d'Énguera. La reconstrucció de les transformacions d'un paisatge mediterrani causades per la societat que l'habita, l'utilitza i modela les seues formes fins a atorgar-li la categoria de paisatge cultural. El volum examina el creixement agrari i la modificació ambiental a llarg termini, situant-lo en el context soci institucional, alhora que analitza els conflictes d'interessos, concretament, el desenvolupat al llarg del període que s'inicia en 1580, arriba fins el segle XIX i es perllonga fins a 1930, sobre aquest espai de secà i de la muntanya mitjana central del territori valencià.
 • Cover
 • Title page
 • Copyright page
 • Índice
 • Agradecimientos
 • 1. Introducción
 • 2. El escenario de las transformaciones
  • 2.1. La unidad de observación
  • 2.3. Territorio y comunidad agraria
 • 3. La industria textil como alternativa económica
 • 4. Apropiación preliberal del territorio
  • 4.1. La ordenación territorial antes de 1740
  • 4.2. Las transformaciones de la segunda mitad del siglo XVIII
  • 4.3. Incremento del uso territorial en la primera mitad del siglo XIX
 • 5. La valla señorial a la ambición particular en la sierra
 • 6. Propiedad y explotación a mediados del siglo XIX
  • 6.1. La explotación agraria como factor de ordenación del territorio. Las fincas integradas y diseminadas
 • 7. Estructura territorial en la segunda mitad del siglo XIX
  • 7.1. Cambios en los usos del suelo durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX
  • 7.2. Otra forma de gestión del territorio: la población diseminada (1818-1934)
  • 7.3. Un modelo de ordenación del territorio que no fue
  • 7.4. Cambios en la gestión territorial
  • 7.5. Los enclaves del "Coto del Conde". Características de la nueva propiedad surgida tras el pacto de 1870
 • 8. Fijación de enclavados particulares a principios del siglo XX
  • 8.1. Deslinde del monte "Los Altos"
  • 8.2. Deslinde del monte "Navalón"
  • 8.3. Redonda según el deslinde de 1905
 • 9. Gestión del territorio público (1870-1929)
  • 9.1. Administración de los productos forestales pertenecientes al Común de vecinos
 • 10. Balance provisional de los usos del territorio público hacia 1930
  • 10.1. Estado de la cuenca del Barranco de Boquilla en 1927
 • 11. Conclusiones
 • 12. Bibliografía

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

By subscribing, you accept our Privacy Policy