Crecimiento urbanístico en la zona costera de la Comunidad Valenciana (1987-2009)

Crecimiento urbanístico en la zona costera de la Comunidad Valenciana (1987-2009)

Análisis y perspectivas de futuro

Durant les últimes dècades, el litoral de la Comunitat Valenciana ha patit un ampli procés d'artificialització que ha modificat el seu entorn de forma substancial. La rellevància de la zona litoral ha impulsat la redacció d'aquest estudi, que el seu principal objectiu és quantificar l'artificialització del sòl durant el període de l'última expansió immobiliària (1997-2007). Per a analitzar correctament la situació es compta tant amb dades prèvies com amb dades més actuals, corresponents amb l'etapa de crisi immobiliària (abastant el període del 1987 al 2009). Estructurat en tres capítols, el document recull la informació bàsica sobre l'estudi: objectius, característiques bàsiques del sistema litoral i delimitació de les zones; l'anàlisi de les dades, i finalment les implicacions que el model observat té per al territori.
  • Cover page
  • Title page
  • Copyright page
  • Introducción
  • índice
  • Capítulo 1: ''Introducción al Estudio del sector costero de la CV''
  • Capítulo 2: ''Explotación de los datos territoriales del sector costero de la CV a partir de un SIG''
  • Capítulo 3: '' Implicaciones territoriales del modelo de crecimiento''
  • Bibliografía

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

By subscribing, you accept our Privacy Policy