logo Digitalia
Advanced Search
Los rostros del islam

Los rostros del islam

Una introducción al mundo musulmán contemporáneo

 • Author: Martínez Gallego, Francesc-Andreu; Cañete Blanco, Pablo
 • Publisher: Publicaciones de la Universidad de Valencia (PUV)
 • Serie: Prismas
 • ISBN: 9788437097282
 • eISBN Pdf: 9788437097909
 • eISBN Epub: 9788437097909
 • Place of publication:  Valencia , Spain
 • Year of publication: 2015
 • Year of digital publication: 2015
 • Month: September
 • Pages: 172
 • Language: Spanish

Viewers online:

 • Epub

  Download options

 • Adobe DRM Adobe DRM
  Checkout
  Non available
 • Available
 • Mode: Loan
 • Loan duration: 20 days
 • Permissions: Read
 • Format: EPUB /
Register for added functions

Caption:

Quan s'escriu sobre l'islam des d'Occident a principis del segle XXI, es tendeix a vincular islam amb violència. Amb massa freqüència la confusió terminològica és la norma, evitant anàlisi de major importància i profunditat. Els enfocaments sumaris en termes de xoc de civilitzacions i les associacions habituals d'islam amb perill o amenaça impedeixen penetrar en la complexitat, en la textura històrica, sociològica i cultural que s'amaga, de manera diferenciada, sota el mantell de la religió. El món musulmà és vast i multiforme i la conflictivitat actual respon a una gran varietat de factors que és necessari comprendre en termes històrics i comparats. Aquest llibre és útil per a començar a dissipar les boires, per a avançar en l'imprescindible coneixement de l'altre i per a aquells que pretenguen parlar amb un mínim coneixement de causa. Hauria d'estar sobre la taula dels bons informadors i dels quals pretenen estar ben informats.