logo Digitalia
Advanced Search
Enemigos íntimos

Enemigos íntimos

España y los Estados Unidos antes de la Guerra de Cuba (1865-1898)

Viewers online:

 • ReadSpeaker

  Download options

 • Adobe DRM Adobe DRM
  Checkout
  Non available
 • Available
 • Mode: Loan
 • Loan duration: 20 days
 • Permissions: Read
 • Format: EPUB / PDF
Register for added functions

Caption:

Aquest llibre pretén esbrinar quin paper va jugar Espanya en l'evolució de la política exterior nord-americana durant les tres dècades que van precedir a l'esclat de la Guerra de 1898. Andrés Sánchez Padilla estudia els principals problemes que van afectar a les relacions hispà-nord-americanes durant aquests anys, combinant per primera vegada fonts inèdites nord-americanes i espanyoles. Òbviament, la qüestió de Cuba figura en un lloc prominent, però a cap moment es redueixen les relacions bilaterals a aquest assumpte, ja que també es presta especial atenció a la diplomada econòmica i la cooperació cultural que es va desenvolupar entre els dos països. L'anàlisi sistemàtica del període serveix per oferir una interpretació completament nova de les relacions hispà-nord-americanes en una època crucial en la història de tots dos països.