logo Digitalia
Advanced Search
Thomas Merton's Poetics of Self-Dissolution

Thomas Merton's Poetics of Self-Dissolution

Viewers online:

 • ReadSpeaker

  Download options

 • Adobe DRM Adobe DRM
  Checkout
  Non available
 • Available
 • Mode: Loan
 • Loan duration: 20 days
 • Permissions: Read
 • Format: EPUB / PDF
Register for added functions

Caption:

This book includes a collection of essays on the poetry of Thomas Merton (1915-1968), one of the most relevant spiritual masters of the twentieth century. These scholarly inquiries are all glimpses which accurately represent his poetics of dissolution?the dissolution of the old corrupt world in favour of an apocalyptic vision of a new world. Aquest llibre inclou una col·Lecció d'assajos sobre la poesia de Thomas Merton (1915-1968), un dels mestres espirituals més rellevants del segle XX. Totes aquestes recerques acadèmiques deixen entreveure el que representa exactament la seua poètica de desintegració: la descomposició del vell món corrupte a favor d'una visió apocalíptica d'un nou món, categoritzacions abstractes del sobrenatural que donen pas a una experiència íntima i més dinàmica del sagrat en la llar i en el món.