Europa en su teatro

Europa en su teatro

 • Author: Romera Pintor, Irene; null
 • Publisher: Publicaciones de la Universidad de Valencia (PUV)
 • Serie: Parnaseo
 • ISBN: 9788491340515
 • eISBN Epub: 9788491340911
 • Place of publication:  Valencia , Spain
 • Year of publication: 2017
 • Year of digital publication: 2017
 • Month: July
 • Pages: 320
 • Language: Spanish
Un grup de professors especialistes del teatre espanyol, francès i italià reflexionen des de la teatralitat franciscana medieval fins als orígens de la tragèdia, el teatre com espectacle i el espai escènic, sense deixar de costat a autors com Carlo Gozzi o Giovan Battista Gelli. Un elenc d'investigadors que rendeixen un merescut homenatge a Federico Doglio, creador del « Centro Studi sul Teatro Medioevale e Rinascimentale », qui va saber fusionar des del moment de la seva creació els estudis teòrics teatrals amb el seu representacions escènica.

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

By subscribing, you accept our Privacy Policy