logo Digitalia
Advanced Search
Aspectos jurídicos de la ordenación del territorio en la Comunitat Valenciana

Aspectos jurídicos de la ordenación del territorio en la Comunitat Valenciana

Pasado y actualidad

Viewers online:

 • Epub

  Download options

 • Adobe DRM Adobe DRM
  Checkout
  Non available
 • Available
 • Mode: Loan
 • Loan duration: 20 days
 • Permissions: Read
 • Format: EPUB /
Register for added functions

Caption:

Aquest treball s'ocupa dels orígens, evolució i situació actual de l'ordenació del territori a la Comunitat Valenciana. Es tracta d'un camp habitualment no massa estudiat entre els juristes ja que, en matèria d'ordenació d'usos del sòl, aquests solen fixar més la seua atenció en els aspectes relacionats amb l'ordenació, gestió i disciplina urbanística. L'objecte d'aquest treball és doble. D'una banda, es pretén abordar l'anàlisi dels diferents aspectes jurídics de l'ordenació del territori a la Comunitat Valenciana. D'altra banda, es tracta també d'identificar alguna de les causes per les quals l'ordenació del territori no acaba d'arrelar a la Comunitat Valenciana, açò és, les causes del distanciament entre legislació i realitat.