A terra quere pobo

A terra quere pobo

 • Author: Barreiro Rivas, Xosé Luís
 • Publisher: Editorial Galaxia
 • Serie: Ensaio
 • ISBN: 9788482887005
 • eISBN Epub: 9788498658736
 • Place of publication:  Vigo , Spain
 • Year of publication: 2005
 • Year of digital publication: 2012
 • Month: September
 • Pages: 296
 • Language: Gallego
Outra maneira de pensar a Galicia do noso tempo. Barreiro Rivas aborda distintos aspectos da realidade galega dende unha pluralidade temática que vai dende a organización do territorio e do medio aos comportamentos electorais, as relacións entre a cidadanía e o poder, as institucións e a vida cultural, o papel dos medios de comunicación, etc. Sempre cun espírito crítico e procurando estimular o debate.
 • I. A CUARTA OPORTUNIDADE
  • Esta vez depende de nós
  • ¿De que serve escribir en Galicia?
 • II. AS PONTES DE FERRO
  • Os cambios do escenario estatal
  • A Europa posnacional será tamén posnacionalista
  • O novo senso da identidade
 • III. A IDENTIDADE GALEGA NO TERCEIRO MILENIO
  • O enfoque espacial da identidade
  • A singularidade da globalización actual
  • Galicia non é unha excepción
  • A modernidade ten dirección da ida e volta
  • A perspectiva do novo século
  • En contra do fatalismo histórico
 • IV. O ATRASO POLÍTICO DE GALICIA
  • Século e medio de historia resumidos nun lóstrego
  • Unha praxe política paradoxal
  • O cambio político na perspectiva do desenvolvemento económico
  • A metáfora do muro fendido
  • As claves do éxito das políticas conservadoras
  • Un muro que non amolece
  • A forza das inercias
 • V. A NACIÓN INVISIBLE
  • A realidade electoral de Galicia
  • ¿Como enfocar o problema?
  • A Galicia da participación invisible
  • Detrás de cada cambio hai unha oportunidade
 • VI. O ESPAZO COMO CULTURA
  • A construcción social do espazo
  • A Galicia caótica como expresión dunha crise
  • Aínda é preciso “espazar”
  • Un exemplo galego de cosmoloxía universal
  • Cara a unha visión actual do espazo galego
  • Cara a unha relación dialéctica co espazo
  • Espazo público e espazo privado
  • Unha análise filosófica: a realidade intanxible do espazo
  • O espazo tanxible: unha visión multidisciplinar
  • A xeito de conclusión
 • VII. RADIOGRAFÍA TERRITORIAL DO PODER GALEGO
  • Cambiar as estruturas políticas e burocráticas
  • Organización territorial e desenvolvemento
  • O carácter reflexo das Administracións Públicas
  • Organización territorial e política clientelares
  • Cara a un proceso de modernización administrativa
  • Unha estratexia de cambio administrativo en Galicia
  • Unha oportunidade perdida para a modernización: a comarcalización
   • Breve contextualización histórica do debate
   • Antecedentes xurídicos para a análise da comarcalización
   • O Plan de Desenvolvemento Comarcal (PDC)
   • Algunhas consideracións estratéxicas
   • O paradoxo dunha modernización incompleta
   • Unha proposta correctora do actual modelo comarcal
 • VIII. DA CULTURA “FORMA” Á CULTURA “FORZA”
  • Un carballo carunchoso
  • Unha normalización en tea de xuízo
  • ¿Fixen eu isto?
  • Da cultura como molde a cultura como forza
 • IX. A TERRA QUERE POBO
 • X. O FORNO ESTÁ PARA BOLOS
  • “Tempo que todo o transformas”
  • A encrucillada histórica do nacionalismo
 • XI. CONTRA VENTO E MAREA
  • Un goberno centrado nas competencias
  • Unha administración axustada ás necesidades de Galicia
  • Contra a proliferación de competencias horizontais
  • Un cambio con mensaxes e criterios unificados
  • Cambio, tamén, no poder social
  • Xestionar a pé de Terra
  • A ordenación das políticas centrais
 • BIBLIOGRAFÍA

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

By subscribing, you accept our Privacy Policy