Sempre en Galiza

Sempre en Galiza

 • Author: Castelao
 • Publisher: Editorial Galaxia
 • Serie: Biblioteca Castelao
 • ISBN: 9788482887296
 • eISBN Epub: 9788498658781
 • Place of publication:  Vigo , Spain
 • Year of publication: 2014
 • Year of digital publication: 2012
 • Month: April
 • Pages: 577
 • Language: Gallego
Símbolo da cultura e do país galego, Sempre en Galiza representa os anceios dunha nación que se quere situar a carón doutras culturas e en igualdade co resto dos pobos. No ano 1944 publicábase en Bos Aires a primeira edición de Sempre en Galiza. O libro que mellor condensa a historia e as esperanzas de toda unha nación vía a luz no exilio hai agora sesenta anos. A obra de Castelao é unha colección de ensaios nos que a historia, a cultura, os problemas e a identidade de todo un país abrollan proxectándose cara ao futuro. Desde a súa publicación, o libro no que se recolle o pensamento de Castelao continúa a estar vixente para toda a sociedade galega precisamente pola forza das súas conviccións, a valentía para expresalas e a gran capacidade do autor para transmitir as ideas.

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

By subscribing, you accept our Privacy Policy