Genero nahasmendua

Genero nahasmendua

 • Author: Butler, Judith; Morales Carro, Ana Isabel
 • Publisher: Elkar
 • Serie: Eskafandra
 • ISBN: 9788490277317
 • eISBN Epub: 9788490272862
 • Place of publication:  San Sebastián , Spain
 • Year of digital publication: 2018
 • Month: April
 • Pages: 316
 • Language: Euskera
Emea izatea egitate natural bat ote da? Ala antzezpen kultural bat da? Naturaltasuna bera ere ez ote da eraikia? Eta, genero bitasuna? Sexua, generoa, desira ez ote dira boterearen eraikuntza soziopolitikoak? Ez ote gara heterozuzentasun diskurtso eta ekintza performatiboen etengabeko errepikapenaren bitartez ekoitzitako gorputzak? Gorputzaren, sexuaren, generoaren eta desiraren kategoria fundazionalak ez ote dira boterearen eraketa espezifiko baten emaitza? Arautik kanpoko sexu jardunek ez al gaituzte behartzen zer da gizon bat, zer emakume bat geure buruari galdetzera? Horra Judith Butler filosofoak gogoeta gai dituen hainbat auzi. Genero nahasmendua saiakeran, zer da sexua zer gorputza zer generoa zer desira eta nork eta nondik eraiki, ekoiztu eta arautzen dituen ikertu du. Feminismoaren baitatik bertatik jarrera kritiko eta eraikitzailez, identitatearen subertsioa proposatzen du bazter sexualetan bizi diren edo bizitzen saiatzen direnek aukera izan dezaten bizitza bizigarriak izateko.
 • Genero nahasmendua
 • Izenburua
 • Kreditoak
 • Hitzaurre berritua, 1999
 • Hitzaurrea (1990)
 • 1. Sexuaren/generoaren/desiraren subjektuak
  • I. “Emakumeak”, feminismoaren subjektu
  • II. Sexu/genero/desiraren ordena nahitaezkoa
  • III. Generoa: Gaur egungo eztaibadaren hondakinen zirkulua
  • IV. Bitasuna, bakuntasuna eta bestelakoak teorizatzen
  • V. Identitatea, sexua eta substantziaren metafisika
  • VI. Hizkuntza, boterea eta ezegonkortze estrategiak
 • 2. Debekua, psikoanalisia eta matrize heterosexualaren ekoizpena
  • I. Estrukturalismoaren truke kritikoa
  • II. Lacan, Riviere eta maskaradaren estrategiak
  • III. Freud eta generoaren malenkonia
  • IV. Genero konplexutasuna eta identifikazioaren mugak
  • V. Debekua botere bihurtuz
 • 3. Gorputz ekintza subertsiboak
  • I. Julia Kristevaren gorputz politika
  • II. Foucault, Herculine eta diskordantzia sexualaren politika
  • Amaierako ohar ez-zientifikoa
  • III. Monique Wittig: Gorputzaren desintegrazioa eta sexu fikziozkoa
  • IV. Gorputz inskripzioak, subertsio performatiboak
  • Barrukotasunetik generoaren performatibitatera
 • Ondorioak: parodiatik politikara

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

By subscribing, you accept our Privacy Policy