Secesión

Secesión

 • Author: Pato, Chus
 • Publisher: Editorial Galaxia
 • Serie: Literaria
 • ISBN: 9788498651959
 • eISBN Epub: 9788498658798
 • Place of publication:  Vigo , Spain
 • Year of publication: 2009
 • Year of digital publication: 2012
 • Month: September
 • Pages: 127
 • Language: Gallego
Memoria, narración e poesía. Un texto multiforme que nos convida a reflexionar sobre os límites da literatura. A escritura como desprazamento. O libro non como obxectivo, como final, senón como espazo que se alonga alén das súas marxes. Secesión é o resulado dun proceso de pensamento sobre a escritura, sobre os lugares, nomes e espectros que axudan a vivir. Textos nos que o sentido se despraza para, ao tempo, desprazar a literatura, rachar as ancoraxes que a fixan aos discursos de dominación. Chus Pato escribe para ferir, para traspasar a pel de quen le. Coma nun traballo de expulsión imparable, de separación, o texto xa non é de ninguén, é de si mesmo. Cambia, pérdese e permanece.
 • I
  • ONDE AS CAVERNAS CANTAN
   • Carral
   • Galerías centrais
   • Desertos
    • Exipto
    • Haffa
   • Nevermore
   • Carta de Tánxer. Homenaxe a Christa Wolf
   • Cárpatos ao lonxe
  • O ROSTRO E AS MONTAÑAS
   • Félix
   • Almorfe
   • Ecuación
   • Amígdala
   • Jekyll
   • Este eu, montaña
   • Pentesilea
   • Aquiles
   • Xardín
   • Daffodils
   • Emoción
  • ESPECTROS
   • Fisterra
   • Anacos dun abecedario
   • A casa, esta que non é prolongación senón o mesmísimo corpo
   • Esta defunta que non para de falar. Eu é un incorpóreo da materia
 • II
  • MENTRES ESCRIBO
  • DISCIPLINÁDEVOS, PENSAMENTOS!
   • Este eu non é un asasino
   • O eu que escribe non é o eu que lembra
   • Este eu non é a morte
   • Este eu prega e desprega ata unha derradeira prega que é un soño
   • O eu que reflexiona non é a conciencia
  • RUÍNAS
 • SOBRE ESTE LIBRO

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

By subscribing, you accept our Privacy Policy